Wychwyt elektronów termicznych przez chlorowane pochodne alkenów w fazie gazowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ścisłych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, Siedlce, 27-30 września 2016 / [red. nauk. Karol Wnorowski]
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7051-813-4
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Wychwyt elektronów termicznych przez chlorowane pochodne alkenów w fazie gazowej
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
88-88
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,05
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
PL
Alkeny
Kinetyka chemiczna
Materiały konferencyjne
Metoda obłoku elektronowego (SWARM)
Niskoenergetyczne elektrony (LEEs)
Wychwyt elektronu
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie
Początek konferencji
2016-09-27
Koniec konferencji
2016-09-30
Lokalizacja konferencji
Siedlce
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
abstract
Inne
System-identifier
0272701531047