Reakcja wybranych odmian jęczmienia jarego na gęstość siewu
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Polish Journal of Agronomy
ISSN
2081-2787
EISSN
Wydawca
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
63-68
Numer tomu
23
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
warunki glebowe; jęczmień jary; odmiany; plon ziarna; stopień wylegania
en
soil conditions; spring barley; cultivars; grain yield; lodging degree
Streszczenia
Język
pl
Treść
W literaturze brakuje informacji o zróżnicowaniu reakcji odmian jęczmienia jarego na jakość gleby. Badania nad jęczmieniem jarym prowadzono na bazie serii doświadczeń odmianowych Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w ramach COBORU, we wszystkich rejonach Polski, w latach 2005–2011. Uwzględniono 13 następujących odmian jęczmienia jarego: Stratus, Blask, Conchita, Frontier, Tocada, Mercada, Marthe, Signora, Skarb, Victoriana, Kormoran, Atico i Rufus. Doświadczenia były zakładane na czterech kompleksach glebowo-rolniczych: pszennym bardzo dobrym, pszennym dobrym, żytnim bardzo dobrym i żytnim dobrym; na klasach gleby: 2, 3a, 3b, 4a i 4b; w warunkach odczynu obojętnego i lekko kwaśnego (pH gleby od 5,2 do 7,3). Liczba doświadczeń jednorocznych na danych kompleksach wynosiła: na pszennym bardzo dobrym – 70, pszennym dobrym – 104, żytnim bardzo dobrym – 96 i żytnim dobrym – 77. Najwyższe plony ziarna (średnio z odmian) uzyskano na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego, a o 6% niższe na glebach kompleksu pszennego dobrego. W porównaniu z kompleksem pszennym bardzo dobrym, niższe plony (o 16%) otrzymano na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego, a jeszcze niższe (o 24%) na glebach kompleksu żytniego dobrego. Badane odmiany wykazywały niejednakowe zniżki plonu ziarna przy ich uprawie w gorszych warunkach glebowych. Większe zmniejszenie plonów na glebach kompleksów żytnich w stosunku do kompleksu pszennego bardzo dobrego stwierdzono u odmian: Skarb i Frontier, a następnie Stratus, Tocada, Mercada i Rufus. Mniejszymi zniżkami plonu ziarna przy uprawie w gorszych warunkach glebowych charakteryzowały się odmiany: Signora, Marthe, Victoriana i Kormoran.
Język
en
Treść
Field experiment series with spring barley cultivars were carried out across Poland in years 2005–2011. They involved 13 cultivars: Stratus, Blask, Conchita, Frontier, Tocada, Mercada, Marthe, Signora, Skarb, Victoriana, Kormoran, Atico i Rufus. Dependence between grain yield and soil complex, soil valuation class and soil pH were investigated. The highest grain yields of spring barley (averaged across cultivars) were obtained on the very good wheat complex, on soil class 2, at soil pH above 6,0. Signora, Marthe, Victoriana and Kormoran cultivars showed a lower yield decrease under inferior soil conditions. Skarb, Frontier, Stratus, Tocada, Mercada and Rufus cultivars showed a higher yield decrease under inferior soil conditions.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
740676