Rozwój systemu korzeniowego kukurydzy w zależności od umieszczenia nawozu w glebie
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Polish Journal of Agronomy
ISSN
2081-2787
EISSN
Wydawca
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
74-81
Numer tomu
23
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
kukurydza
system korzeniowy
zlokalizowane nawożenie
nawóz UreaPhos(Mikro)
Delta-T Scan; gęstość objętościowa korzeni
en
maize
root
localized fertilization
fertilizer UreaPhos(Mikro)
Delta – T Scan; root length density
Streszczenia
Język
pl
Treść
W uproszczonych systemach uprawy nawozy są aplikowane powierzchniowo, co skutkuje wertykalnym zróżnicowaniem stężenia składników pokarmowych w warstwie gleby penetrowanej przez system korzeniowy roślin. W nowej technologii uprawy kukurydzy, zaproponowanej w ramach projektu Azomais, finansowanego przez NCBiR, nawozy aplikowane są doglebowo w celu ułatwienia roślinom dostępu do składników pokarmowych. Jednym z podstawowych zagadnień wymagających rozwiązania, było określenie optymalnej głębokości aplikacji nawozu. W latach 2014–2015 przeprowadzono dwuczynnikowe doświadczenie w rizoboksach, którego celem było określenie wpływu rozmieszczenia nowego specjalistycznego nawozu azotowo-fosforowego z mikroelementami na rozwój systemu korzeniowego. Schemat doświadczenia uwzględniał trzy głębokości umieszczenia granul dużych nawozu: 20, 25 lub 30 cm od powierzchni gleby i trzy głębokości umieszczenia granul standardowych nawozu: 2, 5 lub 8 cm poniżej ziarna kukurydzy. Badano wpływ sposobu aplikacji nawozu na rozwój systemu korzeniowego kukurydzy. Do oceny systemu korzeniowego zastosowano następujące parametry: powierzchnia, długość, średnica, objętość, świeża i sucha masa korzeni oraz świeża i sucha masa roślin. Określono także gęstość objętościową korzeni. Najwyższymi wartościami większości badanych parametrów charakteryzowały się rośliny uprawiane w obiektach, w których granule duże nawozu były umieszczone na głębokości 25 cm, a granule standardowe na głębokości 2 i 5 cm. Natomiast najniższe wartości obserwowano w obiektach, gdzie granule ulokowano na głębokości 5+20 cm. Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu zasadne wydaje się lokowanie granul dużych na głębokości 25 cm, a granul standardowych na głębokości 2 lub 5 cm.
Język
en
Treść
Reduced technologies of maize production are becoming more and more popular due to lowering of production costs and positive effects on soil characteristics. As a stage of creating new simplified technology of maize production testing of granular fertilizer UreaPhos(Mikro) in two sizes (standard granules and big granules) had to be performed. Root-box experiment was conducted in 2014 and 2015 to evaluate the effects of placing fertilizer in the following depths: standard granules placed on 2, 5 and 8 cm and big granules placed on 20, 25 and 30 cm depth. Each sampled seedling was cut in 43-day into a shoot and root system. The samples of roots were manually washed using a sieve. Morphological traits of roots, such as root length, root surface area, root diameter, were determined with a digital image root analyzer (Delta T Scan, Delta T Co., England). Fresh matter and dry matter of shoot and root were measured. The experiment revealed that the best parameters of root traits were obtained in root-box 5+25 cm and 2+25 cm. Therefore, recommended depth of placing new fertilizer UreaPhos(Mikro) in the soil is 25 cm for big granules and 2 or 5 cm for standard granules.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
740677