Stosowanie zasad integrowanej produkcji i integrowanej ochrony roślin w wybranych gospodarstwach województwa podlaskiego
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Progress in Plant Protection
ISSN
1427-4337
EISSN
2084-4883
Wydawca
Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
3
Strony od-do
388-397
Numer tomu
56
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
PL
integrowana ochrona roślin
województwo podlaskie
zabiegi agrotechniczne
nawożenie
substancja czynna
plon
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja ostateczna autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Przed publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Celem przeprowadzonych badań była ocena zakresu stosowania integrowanej ochrony roślin w zróżnicowanych pod względem obszaru i kierunku produkcji gospodarstwach rolnych zlokalizowanych w województwie podlaskim. Źródło danych użytych do oceny technologii produkcji roślinnej stanowiły badania ankietowe przeprowadzone w 30 gospodarstwach usytuowanych w różnych rejonach województwa podlaskiego. Wyboru gospodarstw dokonano w sposób celowy, przy współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Polegał on na świadomym wyborze obiektów na podstawie precyzyjnie określonych kryteriów zapewniających kontrolę zarówno homogeniczności, jak i zróżnicowania próby. Przeprowadzona analiza gospodarstw rolnych wykazała duże zróżnicowanie w zakresie wybranych wskaźników dotyczących prowadzonej produkcji roślinnej w zależności od wielkości gospodarstwa i kierunku prowadzonej produkcji. Stwierdzono dużą zgodność ocenianych parametrów z zasadami przewidzianymi dla integrowanej ochrony i integrowanej produkcji roślinnej. Uzyskane wyniki dają bardzo dobry pogląd na sposób prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwach województwa podlaskiego oraz stanowią bazę danych przydatną do wykorzystania w innych analizach z zakresu produkcji roślinnej.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-583ea66c82ceec7441b8467a
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych