Porównanie emisji N2O z uprawy pszenicy ozimej w Polsce przy wykorzystaniu metodologii IPCC (tier 1) i modelu DNDC
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
ISSN
1508-3535
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
254-259
Numer tomu
18
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
PL
denitrification-decomposition (DNDC) model
IPCC − Tier 1
gazy cieplarniane (GHG)
emisja podtlenku azotu (N2O)
pszenica ozima
Streszczenia
Język
PL
Treść
Celem badań było porównanie emisji podtlenku azotu (N2o) z zastosowaniem metody iPcc – między pierwszym (Tier 1) i trzecim (Tier 3) poziomem. Symulacja na poziomie 3. została wykonana przy użyciu modelu denitrification-decomposition (DNDC). Przeprowadzone symulacje wykazały, że według metodyki Tier 1 średnia emisja N2O dla Polski wynosiła 3,51 kg N/ha, a dla modelu DNDC – 1,86 kg N/ha. Według modelu DNDC emisje N2O symulowane dla całego terytorium Polski stanowią 54% emisji liczonych według metody Tier 1. Otrzymane wyniki wskazują, że zastosowanie modelu biogeochemicznego, który uwzględnia warunki środowiska pozwala dokładniej oszacować emisję N2O przy sporządzaniu raportów, zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami dotyczącymi raportowania emisji gazów cieplarnianych (GHG).
Cechy publikacji
ORYGINALNY ARTYKUŁ NAUKOWY
Inne
System-identifier
PX-58b18451d5def092730484ea