EMISJE N2O W GOSPODARSTWIE SPECJALIZUJĄCYM SIĘ W PRODUKCJI ROŚLINNEJ
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
ISSN
1508-3535
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
3
Strony od-do
328-332
Numer tomu
18
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
PL
emisja podtlenku azotu (N2O)
kalkulator BioGrace
kalkulator Global Nitrous
Oxide Calculator (GNOC)
Streszczenia
Język
PL
Treść
Nawozy azotowe są głównym źródłem emisji podtlenku azotu (N2O) z gleb użytkowanych rolniczo. Celem badań było obliczenie emisji N2O z wykorzystaniem metodyki IPCC na poziomie pierwszym (Tier 1) i drugim (Tier 2) w gospodarstwie specjalizującym się w produkcji roślinnej. Obliczenia emisji na poziomie Tier 1 wykonano przy użyciu kalkulatora BioGrace, a na poziomie Tier 2 kalkulatora Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC). Emisje N2O w analizowanym gospodarstwie obliczone według Tier 1 wyrażone w kg N na ha uprawy były następujące: pszenica ozima – 4,6, pszenica jara – 3,63, rzepak ozimy – 4,34, burak cukrowy – 4,52 i kukurydza – 4,08. Wielkości emisji N2O obliczone według Tier 2 były dwukrotnie mniejsze. Emisja N2O w całym gospodarstwie liczona według metodyki Tier 1 była o 84% większa niż liczona według Tier 2. Emisje bezpośrednie N2O pochodzące ze stosowanych nawozów azotowych i resztek pożniwnych w BioGrace stanowiły 78%, a w GNOC − 73%. Pozostałe 22 i 27% to emisje pośrednie pochodzące z wymywania i pochłaniania azotu. Uzyskane dane pokazują, że wykorzystanie kalkulatora GNOC, który uwzględnia zmienność lokalną pozwala dokładniej oszacować emisję N2O.
Inne
System-identifier
PX-58b18644d5def09273048515