Bezpośrednie i pośrednie metody pomiaru fali śluzówkowej fałdów głosowych,
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Polski Merkuriusz Lekarski
ISSN
1426-9686
EISSN
Wydawca
Medpress
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
XL(238)
Strony od-do
260-263
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
polski
laryngostroboskopia
wideostroboskopia
wideokimografia
szybki film
elektroglottografia
fotoglottografia
Streszczenia
Język
polski
Treść
Fałdy głosowe odgrywają kluczową rolę w procesie tworzenia głosu. Cykliczne ruchy fałdów głosowych modelują przestrzeń zwaną głośnią, zawartą pomiędzy nimi a wewnętrzną powierzchnią chrząstek nalewkowych i są źródłem powstawania głosu. Najlepszym wskaźnikiem funkcji wibracyjnej fałdów głosowych jest fala śluzówkowa. Obecność i wielkość fali śluzówkowej jest powszechnie uznawana za wskaźnik napięcia i plastyczności (odkształcalności) struktur fałdu głosowego. Jest ona również niezbędna w procesie tworzenia prawidłowego, dźwięcznego głosu. W pracy przedstawiono nowoczesne metody pomiaru fali śluzówkowej, których można dokonywać w sposób bezpośredni i pośredni. Wśród metod bezpośrednich wyróżnia się laryngostroboskopię, wideostroboskopię, wideokimografię (VKG – videokymography) i obrazowanie za pomocą szybkiego filmu (HSDI – high-speed digital imaging). Do metod pośrednich należą z kolei elektroglottografia (EGG), fotoglottografia (PGG) i ultrasonografia (USG).
Inne
System-identifier
PX-58a4192ad5de57cc7bd6f53b