Ocena zdolności do rozpoznawania zniekształconych bodźców słownych (podstawy teoretyczne, dostępne testy)
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Nowa Audiofonologia
ISSN
2084-946X
EISSN
Wydawca
Instytut Narządów Zmysłów
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
5(4)
Strony od-do
59-64
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
Auditory Perceptual Disorders
Language Development Disorders
Speech Intelligibility
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Zdolność do rozpoznawania zniekształconych bodźców słownych jest ważnym aspektem przetwarzania informacji słuchowej. Testy sprawdzające tę umiejętność powinny wchodzić w skład baterii przesiewowych czułych na wykrywanie ośrodkowych zaburzeń przetwarzania słuchowego (ang. Auditory Processing Disorder, APD). W prezentowanej pracy przedstawiono podstawy teoretyczne oraz wybrane testy do oceny zdolności do rozpoznawania mowy zniekształconej w wyniku filtracji częstotliwościowej, kompresji czasowej lub mowy prezentowanej w obecności sygnału zakłócającego.
Inne
System-identifier
PX-58b5414dd5de9cc1dd9ad5a0
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych