Intelligent Automated Design of Machine Components Using Antipatterns
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Lecture Notes in Computer Science
ISSN
0302-9743
EISSN
Wydawca
Springer (Berlin/Heidelberg)
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
248-255
Numer tomu
9375
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
angielski
Intelligent automated design
Interactive design system
Intelligent interface
Antipatterns
Design automation
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
IDEAL 2015
Nazwa konferencji
The 16th International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning - IDEAL 2015
Początek konferencji
2015-10-14
Koniec konferencji
2015-10-16
Lokalizacja konferencji
Wrocław
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The article presents a methodology for the analysis of similarities between structural features of designed machine elements and the corresponding antipatterns. This methodology allows normalization of selected design solutions’ characteristic features. The defined antipatterns are generic definitions of the possible incorrect design solutions. The article also presents antipatterns’ attributes, as well as classification based on the root causes of errors in designed solutions. Examples of a step shaft have been used to illustrate the methodology of designed solution and its antipattern correspondence evaluation. Root causes of a design error, its importance, and similarities shared with other design errors have been analyzed for each of the presented antipatterns. Correctly designed shafts - not having the characteristics of an antipattern - have also been presented.
Cechy publikacji
discipline:Budowa i eksploatacja maszyn
discipline:Machinery construction and operation
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:657902
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych