Model symulacyjny żurawia samojezdnego z zapewnieniem jego stateczności
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Modelowanie Inżynierskie
ISSN
1896-771X
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oddział Gliwice
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
60
Strony od-do
35-43
Numer tomu
29
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
polski
żurawie przeładunkowe
analiza stateczności
podpory
środek masy
ładowność
angielski
loader cranes
stability analysis
outriggers
center of mass
payload
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono model symulacyjny układu przeładunkowego żurawia samojezdnego, opracowany w zintegrowanym środowisku CAD/CAE, umożliwiający badanie jego stateczności dla wybranych konfiguracji i warunków pracy. Dodatkowo są obliczane wartości sił nacisku żurawia na podłoże, co daje możliwość takiego sterowania ruchami roboczymi maszyny, że w trakcie ruchu nie pojawi się zagrożenie utraty stateczności. Jako wyniki badań symulacyjnych przedstawiono zmiany warunków stateczności w zależności od: położenia kątowego kolumny obrotowej z wysięgnikami oraz ramionami teleskopowymi, położenia ramion teleskopowych, masy składowych elementów układu nośnego, a także od jego obciążenia ładunkiem.
Język
angielski
Treść
The article presents a simulation model of the handling of a mobile crane, developed in a CAD/CAE integrated environment, enabling testing of its stability for selected configurations and operating conditions. In addition, the crane’s pressure force on the ground is calculated, which enables such controlling of the movements of the working crane that during the movement does not appear a risk of loss of its stability. As the results of the simulation are shown changes in the conditions of stability depending on: the angular position of the rotating column with booms and telescopic arms, the position of telescopic arms, the masses of the constituent elements for lifting, as well as its cargo load.
Cechy publikacji
Budowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Machinery construction and operation
Mechanics
discipline:Budowa i eksploatacja maszyn
discipline:Machinery construction and operation
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:790691