11β-hydroxysteroid dehydrogenase 2 in preeclampsia.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
International Journal of Endocrinology
ISSN
1687-8337
EISSN
1687-8345
Wydawca
HINDAWI PUBLISHING CORPORATION
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
art. 5279462
Strony od-do
s. 1-9
Numer tomu
2016
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Pre-eclampsia - etiology
11-beta-hydroxysteroid dehydrogenases - deficiency
pl
Stan przedrzucawkowy - etiopatogeneza
Dehydrogenazy 11-beta-hydroksysteroidowe - niedobór
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
review-article
Inne
System-identifier
0000096027
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych