3'-hydroxy-3,4,5,4'-tetramethoxystilbene, the metabolite of resveratrol analogue DMU-212, inhibits ovarian cancer cell growth in vitro and in a mice xenograft model.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Scientific Reports
ISSN
2045-2322
EISSN
2045-2322
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
ar. 32627 s. 1-13
Numer tomu
6
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Stilbenes - pharmacology
Ovarian neoplasms
Cell line, tumor - drug effects
Neoplasm transplantation
Disease models, animal
pl
Stilbeny - farmakologia
Nowotwory jajników
Linie komórkowe nowotworowe - wpływ środków chemicznych
Przeszczepianie nowotworów
Modele chorób na zwierzętach
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000097455
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych