In vitro antimicrobial activity of extracts and their fractions from three Eryngium L. species.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Herba Polonica
ISSN
0018-0599
EISSN
2449-8343
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
67-77
Numer tomu
62
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Eryngium
Plant extracts - pharmacology
Anti-bacterial agents
Antifungal agents
pl
Mikołajek
Wyciągi roślinne - farmakologia
Środki przeciwbakteryjne
Środki przeciwgrzybicze
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000096786
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych