Increased proapoptotic activity of electron beam irradiated doxorubicin and epirubicin in multidrug-resistant human leukemic cells.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS
ISSN
0009-2797
EISSN
Wydawca
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
69-78
Numer tomu
258
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma - drug therapy
Drug resistance, multiple
Doxorubicin - radiation effects
Epirubicin - radiation effects
Apoptosis
pl
Białaczka-chłoniak limfoblastyczny z komórek prekursorowych - farmakoterapia
Oporność wielolekowa
Doksorubicyna - wpływ promieniowania
Epirubicyna - wpływ promieniowania
Apoptoza
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000097396
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych