The influence of the time-of-day administration of sunitinib on the penetration through the blood-brain and blood-aqueous humour barriers in rabbits.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
European Review for Medical and Pharmacological Sciences
ISSN
1128-3602
EISSN
2284-0729
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
166-173
Numer tomu
20
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 6
Słowa kluczowe
en
Protein kinase inhibitors - administration and dosage
Blood-brain barrier - drug effects
Blood-aqueous barrier - drug effects
Models, animal
Rabbits
pl
Inhibitory kinaz białkowych - dawkowanie
Bariera krew-mózg - wpływ środków chemicznych
Bariera krew-ciecz wodnista - wpływ środków chemicznych
Modele zwierzęce
Króliki
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000095081