9α-hydroxyparthenolide in Zoegea leptaurea subsp. mesopotamica (Czerep.) Rech. (Asteraceae).
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Herba Polonica
ISSN
0018-0599
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
7-13
Numer tomu
61
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
en
Asteraceae - chemistry
Asteraceae - classification
Sesquiterpenes, germacrane - isolation and purification
pl
Astrowate - chemia
Astrowate - klasyfikacja
Seskwiterpeny germakranowe - izolowanie i oczyszczanie
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000092291
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych