Cabbage juices and indoles modulate the expression profile of AhR, ERα, and Nrf2 in human breast cell lines.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL
ISSN
0163-5581
EISSN
1532-7914
Wydawca
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
8
Strony od-do
1342-1354
Numer tomu
67
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
Brassica - chemistry
Indoles - pharmacology
Breast - cytology
Cell line - drug effects
Receptors, aryl hydrocarbon
Estrogen receptor alpha
NF-E2-related factor 2
Chemoprevention
pl
Kapusta - chemia
Indole - farmakologia
Sutek - cytologia
Linie komórkowe - wpływ środków chemicznych
Receptory węglowodorów arylowych
Receptor estrogenowy alfa
Czynnik transkrypcji NF-E2
Chemioprofilaktyka
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000094427
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych