DNA methylation analysis of benign and atypical meningiomas: correlation between RUNX3 methylation and WHO grade.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY
ISSN
0171-5216
EISSN
1432-1335
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
9
Strony od-do
1593-1601
Numer tomu
141
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
en
Meningioma
Core binding factor alpha 3 subunit
DNA methylation
pl
Oponiak
Podjednostka alfa 3 czynnika wiążącego rdzeń
Metylacja DNA
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000093236
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych