Development and validation of limited sampling strategies for the estimation of mycophenolic acid area under the curve in adult kidney and liver transplant recipients receiving concomitant enteric-coated mycophenolate sodium and Tacrolimus.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
THERAPEUTIC DRUG MONITORING
ISSN
0163-4356
EISSN
1536-3694
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
6
Strony od-do
760-769
Numer tomu
35
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 12)
Pozostali autorzy
+ 10
Słowa kluczowe
en
Kidney transplantation
Liver transplantation
Mycophenolic acid - pharmacokinetics
Mycophenolic acid - blood
Tacrolimus - blood
Blood specimen collection
Area under curve
pl
Przeszczepianie nerek
Przeszczep wątroby
Kwas mykofenolowy - farmakokinetyka
Kwas mykofenolowy - krew
Takrolimus - krew
Tabletki powlekane
Pobieranie krwi
Pole powierzchni pod krzywą
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000086374
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych