Lasy jako potencjał turystyczny Karpat Ukraińskich
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Potencjał i uwarunkowania ruchu turystycznego w południowo-wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie
Data publikacji
2013
ISBN
9788386801770
Wydawca
Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Lasy jako potencjał turystyczny Karpat Ukraińskich
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
87-100
Numer rozdziału
2
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,58
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Słowa kluczowe
en
tourism
forest
potential
computer models
pl
turystyka
las
potencjał
modele komputerowe
Streszczenia
Język
en
Treść
The work has evaluated the recreational potential of the Ukrainian Carpathians on the basis of pre-war (1936–1938) and current maps of forests. Analysis of pre-war material showed heterogeneity of tourist potential of the Ukrainian Carpathians. Mountainous landscape of the region was characterized with the greatest potential while the piedmont landscapes with the smallest. Current recreational potential weakness occurs due to a decrease in forest area, changes in species composition and forest stand age. This trend is noticed more in the piedmont landscapes. In the mountains it was offset by an increase in the recreational potential of forests that are currently entering into protected areas. This paper describes the tourist potential of forests that dominate in the Ukrainian Carpathians. There was also shown the need to increase forest cover, improve their recreational ordering, matching the characteristics of forest stands for the need of tourists. The prospects for applying computer models in order to predict potential changes in forest recreation were presented as well.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
86377