Między Secesją a Hagenbundem - artyści polscy w Wiedniu 1898-1914
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Humanistycznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Pamiętnik Sztuk Pięknych
ISSN
1730-0215
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
191-197
Numer tomu
10
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Wiener Secession
Hagenbund
TAP Sztuka
malarstwo polskie
kultura artystyczna w Wiedniu
polska sztuka za granicą.
EN
Wiener Secession
Hagenbund
TAP Sztuka
Polish painting
artistic culture in Vienna
Polish art abroad
Streszczenia
Język
PL
Treść
Artykuł informuje o formach obecności polskich artystów w Wiedniu - szczególnie w dwu najważniejszych tam grupach artystycznych na przełomie 19. i 20. wieku. Omawiane są też najważniejsze wystawy oraz polska i austriacka krytyka artystyczna.
Język
EN
Treść
An article informs about the forms of the presence of Polish artists in Vienna - especially in the two most important artistic groups there at the turn of the 19th and 20th century. These are also the most important exhibition and the Polish and Austrian art criticism.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
92016