O edycji krytycznej "Pism wszystkich" Bolesława Prusa słów kilka
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Humanistycznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza
ISSN
2080-0851
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
501-506
Numer tomu
8 (50)
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,35
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
Bolesław Prus
"The Complete Works" of Bolesław Prus
critical edition
editing nineteenth-century texts
PL
Bolesław Prus
"Pisma wszystkie" Bolesława Prusa
edycja krytyczna
edycja tekstów dziewiętnastowiecznych
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article constitutes a brief presentation of the critical edition of "The Complete Works" of Boleslaw Prus. The project’s implementation has been ongoing since 2012 under the auspices of Adam Mickiewicz Literary Society, under a grant from the National Programme for the Development of Humanities. It brings together the research community of Polish literature of the second half of the nineteenth century. The article indicates a need to develop a new coverage of Prus’ legacy. Its assumptions have been defined along with scientific and popularization objectives linked to the distribution of knowledge about Polish literature. Undertaken methods and principles have been presented regarding the editorial development of "The Complete Works" of Prus (printed and hitherto unpublished works, such as creative notes).
Inne
System-identifier
91976