"Trzeba pytać" - szkic o religijnych tropach w poezji Marcina Świetlickiego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Humanistycznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
"Odpowiednie dać rzeczy słowo..." - C. K. Norwid : prace ofiarowane księdzu prałatowi Zbigniewowi Adamkowi z okazji siedemdziesiątych urodzin
Data publikacji
2016
ISBN
9788377934142
Wydawca
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
"Trzeba pytać" - szkic o religijnych tropach w poezji Marcina Świetlickiego
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
367-372
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
90695