Nauczyciel języka czy nauczyciel zawodu? Kompetencje nauczyciela języka specjalistycznego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Humanistycznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce
Data publikacji
2016
ISBN
9788378753186
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Nauczyciel języka czy nauczyciel zawodu? Kompetencje nauczyciela języka specjalistycznego
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
139-156
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,031525
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
język specjalistyczny
nauczyciel języka specjalistycznego
glottodydaktyka specjalistyczna
kompetencje nauczyciela
Streszczenia
Język
PL
Treść
Celem niniejszego tekstu jest ukazanie specyfiki działań nauczyciela ję-zyka specjalistycznego na tle ogólnych założeń dydaktyki języków spe-cjalistycznych. Kanwą do omówienia owych działań są główne etapy konstrukcji kursu języka specjalistycznego, tj. identyfikacja profilu od-biorców kształcenia, analiza potrzeb, pozyskiwanie danych, dydaktyczna obróbka danych i tworzenie ćwiczeń, sposoby ewaluacji. Opis konkret-nych działań nauczyciela ukazuje, w sposób wyraźny, zakres wiedzy i umiejętności, jakimi powinien dysponować nauczyciel języka obcego zarówno na etapie przygotowania, jak i realizacji procesu dydaktycznego ukierunkowanego na językowe potrzeby zawodowe uczących się. Kompetencje nauczyciela pozwalające na osiągnięcie zamierzonych celów kształcenia językowego dla potrzeb zawodowych sytuują się zasadniczo w trzech obszarach, tj. wiedzy językoznawczej, umiejętności metodycznych oraz znajomości treści związanych z docelowym obszarem zawodowym, w który wpisuje się nauka języka obcego.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
92619