Menedżerskie zarządzanie działalnością administracji publicznej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Struktury administracji publicznej : metody, ogniwa, więzi. Tom 1
Data publikacji
2016
ISBN
9788391699898
Wydawca
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział w Rzeszowie
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Menedżerskie zarządzanie działalnością administracji publicznej
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
307-327
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,2915
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Menedżer
Silna osobowość
Zarządzanie firmą
EN
Manager
Strong personality
Managements of firm
Streszczenia
Język
PL
Treść
Technika menedżerska zarządzania organizacjami publicznymi, we współczesnym świecie jest jednym z najważniejszych strategii dobrej firmy i prosperującego przedsiębiorstwa. Podjęte opracowanie daje charakterystykę pracy i zadań kierownika – menedżera. W kolejności ukazane zostały kryteria wymogów dla kandydatów na to stanowisko pracy. Zawód menedżera jest dość młody, ale do swego grona dopuścił także wiele kobiet, które okazują się dobrym zmysłem organizacyjnym. Dobry menedżer – to sukces organizacji, firmy czy przedsiębiorstwa. Cechy, które w pierwszej kolejności wyróżniają menedżera to otwartość, pomysłowość, skuteczność działania, silna osobowość wymagająca od siebie i innych, trafne decyzje podejmowane w zespole, a także umiejętność szybkiego uczenia i bycia na bieżąco w kwestii utrzymania się na rynku i rozwoju pracowników. Artykuł składa się z następujących części: Wprowadzenie; 1. Menedżer – kierownik; 2. Cechy dobrego menedżera (mężczyzna i kobieta); 3. Kryteria przydatności i wyboru do roli kierowniczej organizacją; 4. Skuteczność menedżera i sukcesy organizacji publicznej; 5. Kryteria usprawnień kierowania instytucją publiczną; Podsumowanie.
Język
EN
Treść
Technics of the Management Managerial of public organizations in the world today is one of the most important strategies of good company and a viable business. Efforts to develop gives the characteristics of work and task manager - head. In the sequence shown were the criteria requirements for candidates for this job. Manager's job is fairly young, but their number also allowed many women who turn out to be a good sense of organization. A good manager - a successful organization, company or enterprise. Features that distinguish first manager to openness, creativity, efficiency, requiring the strong personality of themselves and others, accurate decisions in a team, and the ability to learn quickly and be up to date on the viability and development his workers. This article consists of the following parts: Introduction, 1. Manager - Head; 2. Qualities of a good manager (male and female); 3. Suitability and selection criteria for the role of managerial organization; 4. Manager effectiveness and success of public organizations, and 5. Criteria for targeting improvements in a public institution; Summary.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
90967