Aktywność edukacyjna Ministerstwa Środowiska na rzecz zrównoważonego rozwoju
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Biotechnologii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
ISSN
1899-3524
EISSN
Wydawca
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
221-233
Numer tomu
30
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The primary responsibility for implementation of tasks in the field of education for sustainable development is assigned to schools. The Ministry of the Environment is responsible for non-formal education. One of the tasks of education for sustainable development is to provide students with competence to solve current environmental problems. An essential role in ensuring high-quality education is played by teachers. However, the complexity of the sustainable development concept makes it difficult for teachers to implement it in school education, since it concerns environmental, social, and political issues and requires a holistic approach. Teachers expect support in this regard. The Ministry of the Environment is focused on fulfilling these needs. The article presents the results of research aimed at determining the activity of the Ministry of the Environment in the field of education for sustainable development in school. The educational offer presented on the website of the analysed institution was subjected to qualitative and quantitative analysis.
Inne
System-identifier
PX-57e4e19ec2dc09c64e1297fb