Wpływ 2'6 diizopropylofenolu na wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi suma europejskiego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Środowisku (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Książka
Tytuł książki
Człowiek, żywność, środowisko : problemy współczesnej toksykologii : konferencja szkoleniowo-naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Olsztyn, 16-19 września 2014 : materiały konferencyjne / oprac. Anna Spodniewska, Dariusz Barski
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-7299-893-4
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Wpływ 2'6 diizopropylofenolu na wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi suma europejskiego
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
sw. 76-77
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
0000020658