Badania tarcia i mechanizmów zużycia stopu tytanu Ti4Al4V w skojarzeniu z węglikiem spiekanym z powłoką PVD-TiAlN na tribometrze PIN-ON-DISC
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Opolska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
TRIBOLOGIA
ISSN
0208-7774
EISSN
1732-422X
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
87-101
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
PL
współczynnik tarcia
zużycie
stop tytanu
pokrywany węglik spiekany
EN
friction coefficient
wear
titanium alloy
coated sintered carbide
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych stopu tytanu Ti6Al4V w skojarzeniu z węglikiem spiekanym z powłoką PVD-TiAlN w warunkach tarcia suchego. Badania doświadczalne przeprowadzono na tribometrze pin-on-disc, który umożliwia ciągłą rejestrację współczynnika tarcia oraz zużycia. Celem identyfikacji występujących mechanizmów zużycia zastosowano mikroskopię elektronową skaningową (SEM) wraz z analizą EDS.
Inne
System-identifier
27853