"Luckily a neighbour's cow is dead". Mutual disutility from bilateral conservation prospects for the transboundary protected area in the case of the Białowieża forest
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Ekonomia i Środowisko
ISSN
0867-8898
EISSN
2300-6420
Wydawca
Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
58
Strony od-do
186-198
Numer tomu
3
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 5
Słowa kluczowe
pl
transnarodowe obszary ochrony przyrody
ochrona bierna
eksperymenty z wyborem
gotowość do zapłacenia
model zmiennych ukrytych
Streszczenia
Język
pl
Treść
Transnarodowe obszary ochrony przyrody, których ważnym przykładem jest Puszcza Białowieska, stanowią znaczną część wszystkich aktualnych form obszarowej ochrony bioróżnorodności. Według naszego rozeznania nie było dotąd prac empirycznych dotyczących związanej z tym problematyki międzynarodowych dóbr publicznych. Staramy się wypełnić tę lukę, badając społeczne preferencje – zarówno w Polsce, jak i na Białorusi – odnośnie ochrony krajowych i zagranicznych fragmentów ekologicznego systemu puszczańskiego przedzielonego granicą państwową. Wyniki naszych eksperymentów z wyborem wskazują, że skala obecnej współpracy jest efektywna ekonomicznie, oraz pożądana społecznie. W artykule badamy zjawisko wzajemnej niechęci finansowania rozszerzenia obszarów ochrony biernej w Puszczy Białowieskiej. Tylko wśród polskich respondentów udało się zidentyfikować nieliczne osoby, które gotowe byłyby partycypować finansowo w hipotetycznym projekcie zlokalizowanym w kraju sąsiada. Ponadto, by polscy respondenci są przeciętnie gotowi podjąć się bardziej skutecznej ochrony (przynajmniej w kraju). Natomiast respondenci białoruscy wydają się być zazwyczaj usatysfakcjonowani dotychczasowymi rozwiązaniami.
Cechy publikacji
Ekonomia
Kształtowanie środowiska
Economics
Environmental planning
discipline:Ekonomia
discipline:Economics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:756468