Metaphorical conceptualization of notions: the role of mood
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
New Trends in the Psychology of Language
Data publikacji
2016
ISBN
978 3 86288 745 3
Wydawca
Lincom Academic Publisher
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Metaphorical conceptualization of notions: the role of mood
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
83-106
Numer rozdziału
4
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,0
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
rozdział w monografii naukowej
Inne
System-identifier
PX-587f645582ce5e73fb1216c8