Changes in femoral bone structure of mice after a subacute exposure to acrylamide
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geograficzno-Biologiczny (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
XVII International Conference Risk Factors of Food Chain, 19-21 September 2016, University of Rzeszów, Poland : book of abstracts
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7996-327-0
Wydawca
Faculty of Biology and Agriculture. University of Rzeszow
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Changes in femoral bone structure of mice after a subacute exposure to acrylamide
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
63
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 4
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XVII International Conference Risk Factors of Food Chain, 19-21 September 2016, University of Rzeszów, Poland
Początek konferencji
2016-09-19
Koniec konferencji
2016-09-21
Lokalizacja konferencji
Rzeszów
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0000033334