Wielkość czy Autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologiczny (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2016
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
430
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło, Warszawa
Miejsce wydania
Warszawa
ISBN
9788393940110
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
20,00
Autorstwo oznaczone
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 2)
Pozostali redaktorzy
+ 1
Cechy publikacji
discipline:Nauki o mediach
discipline:Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
discipline:Media studies
discipline:Science of cognition and social communication
Scholarly monograph
Scholarly monograph is a thematically consistent, comperhensive scholarly treatise. In PBN, conference proceedings books are also considered scholarly monographs. If you are adding a conference proceedings book, please remember to mark also "Collective publication" and "Conference publication" checkboxes.
Anthology
Expertise/Research report
Monografia naukowa
Monografia naukowa to spójne tematycznie, wyczerpujące opracowanie naukowe. W PBN za monografie naukowe uważane są również zbiorowe książki pokonferencyjne (tzw. conference proceedings). Jeśli dodajesz zbiorową książkę pokonferencyjną, pamiętaj o tym, by zaznaczyć również pola "Publikacja zbiorowa" oraz "Publikacja konferencyjna".
Antologia
Ekspertyza/Raport badawczy
Inne
System-identifier
PBN-R:746437