Autorytet i świętość Jana Pawła II w polskojęzycznych otwartych zasobach internetowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologiczny (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Wielkość czy Autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji
Data publikacji
2016
ISBN
9788393940110
Wydawca
Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło, Warszawa
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Autorytet i świętość Jana Pawła II w polskojęzycznych otwartych zasobach internetowych
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
337-360
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.20
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Papież Jan Paweł II
rafinacja informacji sieciowej
Internet
robot BigData
kanonizacja Jana Pawła II
sentymenty pozytywne
sentymenty negatywne
sentymenty neutralne
autorytet
świętość
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł omawia wyniki badań zawartości (poprzez rafinację informacji sieciowej metodą sentymentów) ponad 55 tysięcy anonimowych wpisów obecnych w dziewięciu grupach dyskusyjnych Usenet i w siedmiu serwisach internetowych. Celem badań było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy anonimowi internauci ulegali obecnej w Internecie patologii nienawiści i złośliwości gdy komentowali proces beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II. Autor, poprzez analizę wyników przeprowadzonych badań doszedł do wniosku, iż wśród anonimowych internautów skala sentymentu pozytywnego była znacznie wyższa od negatywnego. Innym rezultatem badań było stwierdzenie braku wpływu procesu beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II na kształtowanie wizerunku i autorytetu Papieża.
Cechy publikacji
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:746439