Okoliczności i przyczyny śmierci bł. ks. J. Popiełuszki w propagandzie medialnej PRL
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologiczny (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki z perspektywy 30 lat
Data publikacji
2016
ISBN
9788363476106
Wydawca
UKSW
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Okoliczności i przyczyny śmierci bł. ks. J. Popiełuszki w propagandzie medialnej PRL
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
25-48
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Jerzy Popiełuszko
Jerzy Urban
rzecznik rządu
propaganda medialna
en
Jerzy Popiełuszko
polish the government spokesman Jerzy Urban
Communist propaganda in Poland
Streszczenia
Język
pl
Treść
Propaganda komunistyczna skierowana przeciwko ks. Popiełuszce w ostatnim okresie jego życia miała zasadnicze znaczenie, jeśli chodzi o wizerunek duchownego w oficjalnych mediach komunistycznych. Była jednym z elementów działań Służby Bezpieczeństwa PRL oraz ówczesnych władz. Analiza dokumentów znajdujących się w Archiwum Akt Nowych tę tezę potwierdza. Pokazuje też, jak ważna była "sprawa Popiełuszki" w działaniach rzecznika rządu Jerzego Urbana (chodzi tu m.in. o materiały biura prasowego rządu z lat 80. XX wieku oraz o teczki dotyczące ks. Jerzego po jego śmierci, a także o osobiste notesy i kalendarze Urbana, w których pojawiają się zapisy nazwiska ks. Popiełuszki). Artykuł ukazuje mechanizmy medialnej propagandy rzecznika rządu wobec ks. Popiełuszki, ze szczególnym uwzględnieniem okresu kilku tygodni poprzedzających bezpośrednio jego śmierć 19 X 1984 roku. Nie ulega wątpliwości, że Jerzy Urban był antyrzecznikiem ks Jerzego Popiełuszki. Jego działania stanowiły nie tylko propagandową oprawę dla działań SB i władzy komunistycznej, ale wpisywały się w bieg zdarzeń, które prowadziły w konsekwencji do zamordowania duchownego.
Język
en
Treść
The SB- and government-masterminded Communist propaganda directed against father Popiełuszko in the last years of his life was crucial when it comes to creating his image in the official media. Such a thesis can be corroborated by documents stored at the National Archives. The Archives` records (i.e. archive material from the government press office, records concerning father Popiełuszko produced after his death, as well as Jerzy Urban`s personal notebooks and calendars in which father Popiełuszko`s name appears) also show the importance of “the Popiełuszko case” for actions taken by government spokesman Jerzy Urban. The article portrays the mechanisms of media propaganda – masterminded by the government spokesman – directed against father Popiełuszko, in particular during the last few weeks preceding his death. It is beyond doubt that Jerzy Urban played the role of father Popiełuszko`s “anti-spokesman”. Urban`s actions not only constituted a propaganda framework for actions taken by the SB and by the government, but also initiated the chain of events that led to Popiełuszko`s eventual assassination.
Cechy publikacji
discipline:Historia
discipline:Nauki o mediach
discipline:Nauki teologiczne
discipline:History
discipline:Media studies
discipline:Theological sciences
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:753600