Dlaczego Allah stworzył zwierzęta? Zoologia w ujęciu islamu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologiczny (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Warszawskie Studia Pastoralne
ISSN
1895-3204
EISSN
2353-8147
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
3
Strony od-do
151-178
Numer tomu
32
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.00
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Allah
muzułmanie
islam
zwierzęta
mięso
Streszczenia
Język
pl
Treść
Allah ustanowił człowieka swoim namiestnikiem na ziemi, przekazując mu zarządzanie i opiekę nad wszelkim stworzeniem na ziemi. Allah umożliwił ludziom korzystanie z dóbr natury, aby mogli przetrwać, a tym samym chwalić swego Stwórcę oraz oczekiwać Dnia Sądu. Islam uczy, że przyroda stanowi namacalny dowód na istnienie Boga i jest manifestacją Stwórcy. Z tego względu islam wypracował także koncepcję zwierząt, ich pochodzenia oraz miejsca w świecie. Zgodnie z nauką religii przyjęto, że zwierzęta są podległe człowiekowi, a ich zadaniem jest służenie. Dlatego też głównym zadaniem zwierząt jest użyteczność dla człowieka: stanowią pożywienie, były środkiem transportu w trudnym terenie pustyni, a także źródłem utrzymania społeczności. Zachowując przepisane prawem zasady czystości rytualnej, islam rozróżnia zwierzęta czyste i nieczyste. Ten podział jest ściśle powiązany z zasadami żywieniowymi. Mięso zwierząt czystych, a więc handel jest dozwolony do spożywania dla muzułmanów, zaś mięso zwierząt nieczystych pozostaje haram, czyli zabronione.
Cechy publikacji
Nauki teologiczne
Psychologia
Theological sciences
Psychology
discipline:Nauki teologiczne
discipline:Religioznawstwo
discipline:Theological sciences
discipline:Religious studies
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:754944