Optymalizacja obróbki cieplnej stali maraging
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2015
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
88
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
1
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Miejsce wydania
Poznań
ISBN
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
6
Autorstwo oznaczone
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
stal maraging starzenie krótkotrwałe mikroskopia transmisyjna
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Amunicja 2015
Początek konferencji
2015-05-20
Koniec konferencji
2015-05-23
Lokalizacja konferencji
Kołobrzeg
Kraj konferencji
Polska
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Praca zawiera wyniki badań właściwości i mikrostruktury stali maraging po zastosowaniu nowej obróbki cieplnej nazwanej starzeniem krótkotrwałym. Starzenie to polega na zastosowaniu znacznie krótszego czasu i wyższej temperatury w odniesieniu do parametrów obróbki cieplnej stosowanych standardowo dla tej grupy gatunkowej stali. Badaniom poddano trzy gatunki stali maraging: MS300, MS350 oraz eksperymentalną stal maraging MS400E. Zasadnicze różnice pomiędzy wymienionymi gatunkami dotyczyły zawartości podstawowych pierwiastków decydujących o wytrzymałości, tj. Ni, Co i Mo. Dobór zmiennych zawartości tych pierwiastków pozwolił na określenie możliwości osiągnięcia wymaganego poziomu wytrzymałości i plastyczności w wyniku starzenia krótkotrwałego. Wskazano graniczny poziom zawartości ww. pierwiastków niezbędny do uzyskania określonych wartości wytrzymałości i plastyczności po zastosowaniu zmodyfikowanych parametrów obróbki cieplnej. Wykazano, że w wyniku zastosowania zmodyfikowanych parametrów obróbki cieplnej, stal maraging osiąga unikatowe właściwości, w szczególności w odniesieniu do kombinacji wytrzymałości i plastyczności. W rezultacie krótkotrwałego starzenia stali maraging MS350 i MS400E w temperaturze wyższej od stosowanej standardowo, uzyskano zbliżony poziom twardości i wytrzymałości przy większym wydłużeniu oraz udarności. Stal maraging MS300 o najniższej zawartości Co wykazała niższą podatność do starzenia krótkotrwałego w zakresie uzyskania odpowiedniego poziomu wytrzymałości, natomiast w wyniku tego typu obróbki cieplnej osiągnięto poprawę plastyczności.
Cechy publikacji
Monografia naukowa
Monografia naukowa to spójne tematycznie, wyczerpujące opracowanie naukowe. W PBN za monografie naukowe uważane są również zbiorowe książki pokonferencyjne (tzw. conference proceedings). Jeśli dodajesz zbiorową książkę pokonferencyjną, pamiętaj o tym, by zaznaczyć również pola "Publikacja zbiorowa" oraz "Publikacja konferencyjna".
Scholarly monograph
Scholarly monograph is a thematically consistent, comperhensive scholarly treatise. In PBN, conference proceedings books are also considered scholarly monographs. If you are adding a conference proceedings book, please remember to mark also "Collective publication" and "Conference publication" checkboxes.
Inne
System-identifier
PBN-R:633706