Ballistic testing of nano-precipitation hardened and nano-duplex steels
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the 27th International Symposium on Ballistics. Volume 2
Data publikacji
2013
ISBN
9781605951065
Wydawca
DEStech Publications, Inc.
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Ballistic testing of nano-precipitation hardened and nano-duplex steels
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
1833-1845
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
The 27th International Symposium on Ballistics
Początek konferencji
2013-04-22
Koniec konferencji
2013-04-26
Lokalizacja konferencji
Freiburg
Kraj konferencji
DE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
In the paper ballistic testing results of two grades of steel with different type of micro-structure and hardness in the range of 500-700 HV are presented. The plate of thickness in the range of 4-10 mm made of nano-precipitation hardened steel and nano-duplex bainitic-austenitic steel (NANOS-BA) were tested with the use of 7.62×51 mm AP ammunition. The protection V50 ballistic limit and residual velocity (VR) were determined. Results of microstructure examinations and mechanical properties required for armour applications were presented. On the basis of results of ballistic tests and microstructure and mechanical properties, material of maximum ability to impact energy absorption for layered and/or spatial armours were proposed.
Cechy publikacji
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:631187