Creep resistance of VM12 steel
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS
ISSN
1733-3490
EISSN
Wydawca
POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY and INSTITUTE OF METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
3
Strony od-do
1635–1640
Numer tomu
61
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
creep
VM12 steel
creep rate
pl
pełzanie
stal VM12
prędkośc pełzania
Streszczenia
Język
en
Treść
This article presents selected material characteristics of VM12 steel used for elements of boilers with super- and ultracritical steam parameters. In particular, abridged and long-term creep tests with and without elongation measurement during testing and investigations of microstructural changes due to long-term impact of temperature and stress were carried out. The practical aspect of the use of creep test results in forecasting the durability of materials operating under creep conditions was presented. The characteristics of steels with regard to creep tests developed in this paper are used in assessment of changes in functional properties of the material of elements operating under creep conditions
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono wybrane charakterystyki materiałowe stali VM12 stosowanej na elementy kotłów o nadkrytycznych i ultra-nadkrytycznych parametrach pary. W szczególności wykonano skrócone i długotrwałe próby pełzania z pomiarem i bez pomiaru wydłużenia w czasie trwania próby. Przedstawiono praktyczny aspekt wykorzystania wyników prób pełzania w prognozowaniu trwałości materiałów pracujących w warunkach pełzania. Opracowane w pracy charakterystyki stali w zakresie badań pełzania wykorzystywane są w ocenie zmian właściwości użytkowych materiału elementów pracujących warunkach pełzania
Cechy publikacji
Inżynieria materiałowa
Metalurgia
Materials science
Metallurgy
discipline:Energetyka
discipline:Inżynieria materiałowa
discipline:Energetics
discipline:Materials science
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:748692
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych