Procesy decyzyjne polityki spójności Unii Europejskiej z perspektywy teoretyczno-metodologicznej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski)
Książka
Tytuł książki
Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej z perspektywy teoretyczno-metodologicznej
Data publikacji
2013
ISBN
9788375455045
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Aspra
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Procesy decyzyjne polityki spójności Unii Europejskiej z perspektywy teoretyczno-metodologicznej
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
25-51
Numer rozdziału
1
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.20
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
polityka spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej
polityka regionalna
procesy decyzyjne polityki spójności
wielopoziomowe zarządzanie
metoda decyzyjna
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedmiotem niniejszego artykułu są procesy decyzyjne polityki spójności Unii Europejskiej rozpatrywane z perspektywy teoretyczno-metodologicznej. Przedstawiono praktyczny wymiar zastosowania paradygmatów teoretycznych i metod badawczych, które umożliwiają weryfikację przyjętej w celach dydaktycznych hipotezy: Treść założeń Umowy partnerstwa uwzględnia stanowiska władz regionalnych oraz organizacji społecznych i gospodarczych, ponieważ występuje wymóg prawny zaangażowania w proces decyzyjny partnerów zgodnie z podejściem opartym na wielopoziomowym sprawowaniu rządów. Przedstawiono również potencjalne cele badań w omawianym zakresie. Za teorię najlepiej wyjaśniającą procesy decyzyjne zachodzące w ramach polityki spójności, a także najbardziej adekwatną do postawionej hipotezy, uznano paradygmat wielopoziomowego zarządzania, ze względu na cel, zakres tematyczny, rozpatrywane problemy badawcze oraz założenia. Równocześnie opisano przydatność w badaniach teorii takich, jak instytucjonalizm i neoinstytucjonalizm oraz neofunkcjonalizm. W obszarze metod badawczych uznano za uzasadnione wykorzystanie metody systemowej, porównawczej, decyzyjnej i symulacyjnej oraz wskazano elementy podejść analitycznych, które są szczególnie przydatne w trakcie badań nad procesami decyzyjnymi polityki spójności Unii Europejskiej.
Cechy publikacji
discipline:Nauki o polityce
discipline:Political science
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:785078