17β-estradiol and xenoestrogens reveal synergistic effect on mitochondria of human sperm.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Ginekologia Polska
ISSN
0017-0011
EISSN
Wydawca
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
5
Strony od-do
360-366
Numer tomu
87
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
Spermatozoa - drug effects
Mitochondria - drug effects
Estradiol - pharmacology
Genistein - pharmacology
Phenols - pharmacology
pl
Plemniki - wpływ środków chemicznych
Mitochondria - wpływ środków chemicznych
Estradiol - farmakologia
Genisteina - farmakologia
Fenole - farmakologia
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000096476
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych