The opinion of professional caregivers about the platform UnderstAID for patients with dementia.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
MEDICAL SCIENCE MONITOR
ISSN
1643-3750
EISSN
Wydawca
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
3623-3627
Numer tomu
22
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
en
Health services for the aged
Dementia - rehabilitation
Caregivers
Physical therapists
pl
Opieka zdrowotna nad osobami w podeszłym wieku
Otępienie - rehabilitacja
Opiekunowie
Fizjoterapeuci
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000097929
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych