Chemotherapy-induced peripheral neuropathy - diagnosis, evolution and treatment.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Medyczny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Ginekologia Polska
ISSN
0017-0011
EISSN
Wydawca
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
7
Strony od-do
516-521
Numer tomu
87
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 4
Słowa kluczowe
en
Antineoplastic agents - adverse effects
Polyneuropathies - chemically induced
Polyneuropathies - diagnosis
Polyneuropathies - therapy
pl
Środki przeciwnowotworowe - działanie szkodliwe
Polineuropatie - etiologia chemiczna
Polineuropatie - diagnostyka
Polineuropatie - leczenie
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
review-article
Inne
System-identifier
0000097231
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych