A retrospective study of antihypertensives in pemphigus: a still unchartered odyssey particularly between thiols, amides and phenols.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Medyczny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Archives of Medical Science
ISSN
1734-1922
EISSN
1896-9151
Wydawca
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
5
Strony od-do
1021-1027
Numer tomu
11
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Pemphigus - chemically induced
Hypertension - drug therapy
Antihypertensive agents - adverse effects
pl
Pęcherzyca - etiologia chemiczna
Nadciśnienie tętnicze - farmakoterapia
Środki hipotensyjne - działanie szkodliwe
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000093701
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych