Nuclear localization of P-glycoprotein is responsible for protection of the nucleus from doxorubicin in the resistant LoVo cell line.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lekarski II (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY
ISSN
0753-3322
EISSN
Wydawca
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
6
Strony od-do
497-502
Numer tomu
67
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
P-glycoprotein - analysis
Tumor cells, cultured
Doxorubicin - pharmacokinetics
Drug resistance, multiple
Cell nucleus - chemmistry
pl
Glikoproteina P - analiza
Hodowle komórek nowotworowych
Doksorubicyna - farmakokinetyka
Oporność wielolekowa
Jądro komórkowe - chemia
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000085267
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych