Artykuł 261 k.p.c. w związku z art. 12 Konwencji o prawach dziecka. Praktyka orzecznicza
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
ISSN
2082-1786
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
333-342
Numer tomu
7
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
0000012535