Prawa wyborcze cudzoziemców w polskim ustawodawstwie wyborczym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Książka
Tytuł książki
Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym publicznym : implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym / Pod redakcją Olgi Łachacz i Jana Galstera
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-62383-42-9
Wydawca
na zlec. Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Prawa wyborcze cudzoziemców w polskim ustawodawstwie wyborczym
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
378-384
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
0000015333