Uwarunkowania unijne oraz karnoprawne produkcji lub wprowadzania do obrotu żywności niebezpiecznej - część pierwsza
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Studia Prawnoustrojowe
ISSN
1644-0412
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
19-30
Numer tomu
29
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Inne
System-identifier
0000013967