Wpływ zmian użytkowania ziemi na procesy erozji w zlewni pogórsko-beskidzkiej w ostatnich 40 latach
PBN-AR
Instytucja
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. XXV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-936530-0-4
Wydawca
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Wpływ zmian użytkowania ziemi na procesy erozji w zlewni pogórsko-beskidzkiej w ostatnich 40 latach
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
111-116
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
10702