Intestinal healing after anti-TNF induction therapy predicts long-term response to one-year treatment in patients with ileocolonic Crohn's disease naive to anti-TNF agents.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lekarski I (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Przegląd Gastroenterologiczny
ISSN
1895-5770
EISSN
1897-4317
Wydawca
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
3
Strony od-do
187-193
Numer tomu
11
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 7
Słowa kluczowe
en
Crohn disease - drug therapy
Tumor necrosis factor-alpha - antagonists and inhibitors
Remission induction
Intestinal mucosa - drug effects
pl
Choroba Leśniowskiego-Crohna - farmakoterapia
Czynnik martwicy nowotworu alfa - antagoniści i inhibitory
Remisja wywołana
Błona śluzowa jelit - wpływ środków chemicznych
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000097484
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych