Identyfikacja punktów zwrotnych cykli koniunkturalnych wybranych krajów z wykorzystaniem modeli Markowa
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyki i Informatyki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
ISSN
1232-4671
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
36
Strony od-do
511-523
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
Łańcuch Markowa
Procesy stochastyczne
Modele Markowa
Cykl koniunkturalny
angielski
Markov chain
Stochastic processes
Markov models
Business cycles
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The article presents an example of application of the Markov switching models (MS) to identify phases and turning points in the business cycles of selected countries, including Poland. Models are calculated on the basis of GDP series. The Markov switching models constitute a more developed structure of Markov chains. In the MS models it is not necessary to determine states (regimes), because they are unobservable. However, based on the value of the transition probabilities between the states, moments of transition between states and the time of being in the states can be predicted. With regard to business cycles, the states of the process match the phases of the business cycle. The Markov switching model identifies these states and allows to calculate the most important statistic values such as the mean and variance (in states) and to forecast turning points of business cycles.
Inne
System-identifier
0000022007